Καλώς ήρθατε!

Η Αφοι Βόγγλη ικε δημιουργήθηκε το 2019 από τους αδερφούς
Δημήτριο και Ανδρέα Βόγγλη του Παρασκευά.
Με αξίες και εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στις επιχειρήσεις,
και με εξειδικευμένους συμβούλους, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες
και πλέον εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου
με αξιοπιστία, συνέπεια και φερεγγυότητα.
Γιατί τη διαφορά η Αφοί Βόγγλη ικε...
την κάνει καθημερινά!


Project Manager
UI/UX Designer
Web Development
Project Manager
UI/UX Designer
Web Development

Διεύθυνση

Λ. Νίκαινα 19 Λιβαδειά, τκ 32131

Τηλέφωνο

+30.6974234334